Spanyolországi beutazási feltételek 2021

FRISS információ Spanyolországba utazóknak!

Magyarország 2021. szeptember 13-tól PIROS besorolású országok közé kerül! Érvénybe lépő szabályozás és a belépéshez szükséges dokumentumok listáját lentebb görgetve találod!

Spanyolország két kategóriába sorolja az országokat: kockázatos és nem kockázatos országok.

Magyarországra vonatkozó aktuális besorolás:

MAGYARORSZÁGON BELÜL BUDAPEST, Pest megye és az Észak-magyarországi régió KOCKÁZATOS BEUTAZÁSI TERÜLET - Hatályos 2021. október 03. napján 23:59 óráig.

Budapestről repülővel történő beutazás esetén (azaz, ha a Spanyolországba tartó repülőjárat Budapestről indul) az előzetes regisztráció (1) c. pont) elvégzése mellett a lentebb meghatározott részletek szerint EU digitális Covid igazolás is szükséges a beoltottságról, a negatív teszteredményről vagy arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen.

A kockázatos országok listáját az egészségügyi helyzet függvényében hetente vizsgálják felül és az alábbi linken érhető el: RISK COUNTRIES/AREAS

Kockázatosak a listában felsorolt európai országok (ha az adott ország utáni zárójelben egyes területei fel vannak sorolva, akkor csak ezek a területek minősülnek kockázatosnak és az ország többi területe nem számít kockázatosnak, ezáltal az onnan történő beutazásra ugyanazok a feltételek érvényesülnek, mint a nem kockázatos országok esetében. Ha az adott ország után nincs felsorolva egy területe sem zárójelben, akkor az egész ország kockázatosnak minősül.). Valamennyi harmadik ország kockázatosnak minősül, kivéve a lista 2. oldalán felsoroltak. 

Azok, akik a járvány szempontjából nem kockázatos országból utaznak be, a formanyomtatványt (SPTH) kell kitölteniük előzetesen, azon kívül további kötelezettségük nincsen (ld.: 1) c. pont).

Azok, akik a járvány szempontjából kockázatos országból utaznak be, a formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi igazolások egyikével kell, hogy rendelkezzenek.

EU digitális Covid igazolás, amely három féle lehet:

I. Igazolás beoltottságról

A származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Az igazolást a vakcina utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek.

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • beoltott neve,
 • a beoltás dátuma: megjelölve az utolsó dózis beadásának dátumát,
 • a vakcina típusa,
 • beadott dózisok száma,
 • kiállító ország,
 • az igazolást kiállító szervezet megjelölése.

A kártya formátumú magyar védettségi igazolvány nem elegendő, mert a fenti adatok közül nem mindegyik szerepel rajta. Ezért szükséges beszerezni a fenti összes adatot tartalmazó igazolást.

II. Igazolás teszteredményről

A negatív eredményű igazolást fogadják el az alábbi tesztekről és részletek szerint:

 • nukleinsav-amplifikációs (NAAT) teszt (= PCR, TMA), ha a mintavételre 72 órán belül került sor az országba belépéstől visszafelé számítva vagy
 • antigén gyorsteszt, ha a mintavételre 48 órán belül került sor az országba belépéstől visszafelé számítva. Az Európai Bizottság által közzétett alábbi listán szereplő antigén tesztek az elfogadottak: Elfogadott antigén tesztek

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név,
 • mintavétel dátuma,
 • elvégzett teszt típusa,
 • kiállító ország.

III. Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen

Illetékes hatóság vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást fogadnak el feltéve, hogy az első pozitív eredményű NAAT (=PCR, TMA) teszt elvégzését követően legalább 11 nappal később állították ki. Az igazolás érvényessége a teszt elvégzése dátumától számított 180. napon lejár.

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név,
 • az első mintavétel dátuma, amelynek pozitív teszteredménye lett,
 • elvégzett teszt típusa,
 • kiállító ország.

Kockázatosnak minősített EU tagállamból beutazás esetén a beutazónak EU digitális Covid igazolással kell rendelkeznie. A harmadik (kockázatosnak minősített) országokból beutazók az EU digitális igazolással egyenértékű igazolással léphetnek be, amely igazolást spanyol, angol, francia vagy német nyelven fogadják el. Ha ezektől eltérő nyelven került kiállításra az igazolás, akkor hiteles spanyol fordítást is be kell szerezni hozzá.

A Kanári-szigetekre (ideértve Tenerifét) vonatkozó aktuális külön helyi szabályozásról Magyarország Kanári-szigeteki Tiszteletbeli Konzulátusának oldalán tájékozódhatnak.

Felhívjuk a Kanári-szigetekre utazók figyelmét arra, hogy a beutazási szabályok mellett a hivatalosan regisztrált turisztikai szálláshelyek egyéb feltételeket is megkövetelhetnek (pl.: igazolás teszteredményről és/vagy oltásról) függetlenül a kiindulási ország kockázatmentességétől, ezért indulás előtt néhány nappal feltétlenül egyeztessenek a kiválasztott szállás ügyfélszolgálatával. Továbbá mindenképpen javasoljuk a covidra is kiterjedő utasbiztosítás megkötését.

A Baleár-szigetekre vonatkozó aktuális külön helyi szabályozásról a Baleár-szigeteki kormányzati honlapon tájékozódhatnak.

A beutazási szabályok megsértése vagy nem teljesítése esetén pénzbírság kiszabására kerülhet sor.

Spanyolország fenntartja a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó beutazási tilalmat. A beutazási tilalom alól kivételt képeznek azok a természetes személyek, akik az Európai Unió valamely tagállamában, a Schengeni övezet valamely tagállamában, az Andorrai Hercegségben, a Monacói Hercegségben, Vatikánvárosban vagy San Marino Köztársaságban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel. A beutazási tilalom nem terjed ki a nem kockázatosnak minősített harmadik országok állampolgáraira (ld. fentebb). További kivétel a beutazási tilalom alól az, aki COVID-19 ellen beoltott és ezt a spanyol Egészségügyi Minisztérium előírásai szerint igazolja (az elfogadott oltások és részletszabályok ld. fentebb). Ugyanakkor a fenti személyi körre vonatkozóan is a beutazást megtagadhatják a nem nélkülözhetetlen beutazások esetében, valamint akkor, ha a beutazó nem felel meg a COVID-19 járvánnyal összefüggésben meghozott egészségügyi előírásoknak.

b. Kell-e teszt? Igen.

Amennyiben az utazó kockázatosnak minősített országból utazik be és nem rendelkezik igazolással a beoltottságról, vagy igazolással arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen. A 12 év alatti kiskorúaknak ilyen esetben sem kell teszttel rendelkezniük.

c. Kell-e regisztrálni? Igen.

Azoknak, akik légi vagy vizi úton beutaznak az országba - beleértve azokat is, akik tranzitálnak más országba - kötelező kitölteniük (az eddig is érvényes előírásokkal megegyezően) egy formanyomtatványt az indulás előtt. A formanyomtatvány kitöltése után az utas egy QR-kódot kap a megadott e-mail címre, amelyet be kell mutatni egyrészt az indulás előtt a beszállást kezelő személyzetnek, másrészt érkezéskor az ellenőrzés során. A QR-kód bemutatható kinyomtatva vagy telefonról is. A formanyomtatvány a https://www.spth.gob.es honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH - SpTH applikáción keresztül tölthető ki. Ha a formanyomtatvány kitöltése során problémába ütköznek, a spth@sanidad.gob.es e-mail címre írjanak (mellékeljék a hibaüzenetről készített képernyőfotót és a levél tárgyában jelöljék meg, hogy a honlapot vagy mobil applikációt használták.)

QR-kód regisztráció:

d. Oltottsággal járó kedvezmények: A 1.a. pontban meghatározott részletek szerint, aki rendelkezik Igazolással a beoltottságról, az korlátozástól mentesen utazhat be az országba. A SptunyikV vakcinával beoltottakra ez a kedvezmény nem terjed ki, nekik a másik két igazolás közül kell valamelyikkel rendelkezniük.

A kártya formátumú magyar védettségi igazolvány nem elegendő, mert a szükséges adatok közül nem mindegyik szerepel rajta. 

e. Karanténkötelezettség: Nincs,

Spanyolországba a legtöbb kiindulási országból történő beutazás esetén automatikus karanténkötelezettség nincsen. Abban az esetben, ha olyan harmadik országból kiindulva kíván berepülni (közvetlenül vagy átszállással) Spanyolországba, amely esetében karanténkötelezettség van érvényben, csak az alábbi személyek jogosultak belépni:

 • vízi- és légi közlekedésben közreműködő személyzet,
 • nemzetközi, polgári védelmi és humanitárius szervezetek személyzete,
 • megfelelően igazolt vis maior, egyéb szükséghelyzet vagy humanitárius ok esetén,
 • akiknek a szokásos tartózkodási helye Spanyolországban vagy Andorrában van, vagy spanyol állampolgár és ezen személyek házastársa, élettársa, illetve vele egy háztartásban élő felmenők és lemenők.

Jelenleg egyik országból történő beutazás esetén sincsen karanténkötelezettség érvényben.

Továbbá, ha igazoltan COVID-19 fertőzöttel szoros kapcsolatba került valaki, annak 10 napra házi karanténba szükséges vonulnia. Szoros kapcsolatnak minősül, ha a fertőzöttel 2 méteren belüli távolságban 24 órán belül összesen legalább 15 percet tartózkodott az igazoltan fertőzött tünetei jelentkezését megelőző 48 órától vagy tünetmentes fertőzött esetén a teszt elvégzését megelőző 48 órától számítva.

f. Üzleti célú beutazás feltétele:

Az általános feltételek irányadóak erre az esetre vonatkozóan is.

g. Tranzitálási szabályok:

Főszabály szerint lehetőség van a tranzitálásra. Tranzitálás során - azaz ha nem hagyja el a repültéri tranzitzónát és legfeljebb 24 órán belül tovább repül - ki kell tölteni a formanyomtatványt, ezen kívül egyéb igazolás nem szükséges.

h. A célország beutazási feltételei alóli mentesség

Nem vonatkoznak a beutazási követelmények a nemzetközi áru- vagy személyszállítási járművek személyzetére a munkavégzésük során.

A 12 év alatti kiskorúaknak nem kell igazolással rendelkeznie (Igazolás beoltottságról, Igazolás teszteredményről, Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen), azonban a formanyomtatványt rájuk vonatkozóan is ki kell tölteni.

Franciaország felől történő szárazföldi beutazás esetén valamennyi 12. életévét betöltött beutazónak rendelkeznie kell valamelyik igazolással (Igazolás beoltottságról, Igazolás teszteredményről, Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen). Ez alól kivételt képeznek a szállítmányozást végzők a munkavégzésük során, az ingázó munkavállalók és a határ mentén élők a lakóhelyük 30 km-es körzetén belül. Ez az igazolási kötelezettség nem vonatkozik a Portugália felől történő szárazföldi beutazásra.

4) Helyi járványügyi szabályok:

Jelenleg valamennyi tartományban megszűnt a tartományi határok lezárása. Ugyanakkor a járványhelyzet függvényében tartományon belül lehetnek lezárások, éjszakai kijárási tilalom, egyéb korlátozó intézkedések.

A fentiekre tekintettel Spanyolországba történő beutazáskor mindenképpen tájékozódjanak a konkrét úti cél és az utazással érintett úticél(ok) esetében aktuálisan érvényben lévő tartományi korlátozó intézkedésekről.

Spanyolországban kötelező a maszkviselés minden 6 évnél idősebb személy számára a bárki számára elérhető zárt terekben, tömegközlekedési eszközökön. Nem kötelező a maszkhasználat szabadtéren, ha a 1,5 méteres védőtávolság biztosítható. Továbbá, akiknél a maszk viselése légzési nehézséget vált ki, egészségügyi okokból nem viselhetnek maszkot, vagy olyan tevékenységet végeznek, melynek során ellehetetlenül a maszk viselése (pl. sportolás, étkezés).

További hasznos információkért és spanyolországi utazási tippekért kövesd Facebook oldalam:


2021. június 7-től könnyebbé vált a Spanyolországba való beutazás azoknak, akik már átestek a koronavírus fertőzésen, vagy a beoltottak igazolják védettségüket. Regisztráció után beléphetnek az országba, teszt és karantén kötelezettség nélkül!

JELENLEG HATÁLYON KÍVÜLI SZABÁLYOZÁS!!

Szabadon utazhatnak be Spanyolországba 2021. június 7-e után azok, akiknek koronavírus elleni oltása már teljes, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinák valamelyikét kapta meg. Tehát, ennek megfelelően a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen oltóanyaga, valamint a kínai Sinopharm oltásokat fogadják el. A Szputnyik oltással rendelkezőknek, és akik nem felelnek meg a fentebbieknek, marad a tesztelés.

Mire kell odafigyelni? Fontos, hogy az első oltás nem elegendő! Igazolni kell a teljes oltási folyamatot, tehát a második oltás felvételét is, és ennek dátumtól számítva két hétnek el kell telnie! Az oltásról idegen nyelvű (angol/spanyol/német/francia) igazolást kérnek a reptereken, és a közúton érkezőknek is rendelkezniük kell ezzel a dokumentummal.  Ez tartalmazza a teljes oltási rendet, a beadott vakcina típusát, a felvett oltások számát és az adagok beadásának dátumát. Az igazolást az oltóorvos állítja ki és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolása alapján. Vagy pedig, visszamenőleg is igényelhetjük háziorvosunknál. 

Azok a 6 éven felüliek, akik nem kaptak oltást szintén karantén kötelezettség nélkül utazhatnak be Spanyolországba, de nekik továbbra is fel kell mutatniuk egy 48 óránál nem régebbi negatív teszt eredményt (ez régebben 72 óra volt). Szintén enyhítésnek számít, hogy a PCR-teszteken kívül, most már az Európai Unió által is jóváhagyott antigén tesztek eredményeit is elfogadják. 

Akik átestek a fertőzésen, azoknak egy hivatalos gyógyulási igazolást kell felmutatniuk, amely a betegségen áteséstől számított 6 hónapig érvényes. 

A korlátozások alól a 6 éven aluli gyerekek mentesülnek. 

Az egészségügyi regisztrációs szabály továbbra is érvényben van, tehát utazás előtt 48 órával mindenkinek, kortól függetlenül ki kell töltenie egy nyilatkozatot a Spain Travel Healts oldalán, vagy annak applikációján, amin keresztül hozzá juthatunk egy QR-kódhoz, amelyet minden ellenőrzéskor fel kell mutatni. 

Letölthető angol nyelvű oltottsági igazolás:

2021.06.21-tól Magyarország a ZÖLD listás országok közé került, ami azt jelenti, hogy a Spanyolországba érkező magyar utazók és nyaralók korlátozások nélkül léphetnek be. 

Ez mit is jelent? Mik az aktuális spanyolországi beutazási feltételek? Amíg a rendelet nem módosul, addig a továbbiakban a beutazáshoz nincs szükséged se gyógyulási, se oltási igazolásra, valamint PCR/antigén teszteredmények felmutatására sem! DE a QR-kódot továbbra is meg kell igényelni 48 órával a belépés előtt! (A QR kód igényléséhez szükséges link elérhető lentebb!) A kérdőív kitöltés után kapott QR-kódot kinyomtatva, vagy okostelefonon be kell mutatni a repülőtéren. Figyelem! Számos visszajelzés szerint, előfordulhat, hogy a regisztráció csak app-on keresztül működik!

Mire kell még figyelni? A rendelet és az ezen szabályozás visszavonásig érvényes, és mindig CSAK egy héttel hosszabbítják meg. Jelenleg Magyarországról való közvetlen utazás esetén, 2021. szeptember 12-ig (éjfélig) van biztos érvényben! A zöld listás országok besorolását minden héten újravizsgálja a spanyol egészségügyi minisztérium, és minden szombaton teszi közzé az aktualizált listát! 

Amennyiben átszállással érkezel, vagy pedig nem Magyarországról indulsz, feltétlen nézd át a listát, hogy a téged érintő ország/tartomány esetleg piros zónában van-e? Ebben az onnan érkezőkre (beutazókra) vonatkozó szabály érvényes! Kérlek nézd át figyelmesen, hisz olyan korlátozás is előfordul, amely nem az egész országot érinti, hanem csak annak egyes régióit. Ezeket a piros régiókat zárójelben sorolják fel! Figyelem, 2021. augusztus 2-tól Bécs (Ausztria) a piros zónába került! Mivel sokan indultok innen Spanyolországba, kérlek figyeljetek jól a beutazáshoz szükséges feltételere. Erről lentebb tájékozódhatsz!

Aktuális lista a PIROS országokról!